Home Over Topolis Acties Beeld Archief Kunstkamer Organisatie Contact
over TOPOLIS: inleiding | historie, het onstaan | historie, de realisatie | de toekomst
Historie
Het ontstaanTopolis is ontstaan uit een brainstormsessie in februari 2000 met kunstenaars en directeuren van diverse Culturele- en Maatschappelijk instellingen in Breda. Het doel daarbij was om het feestjaar een verbijzondering mee te geven in cultureel, maatschappelijk en sociaal opzicht.


Maart 2000
In maart 2000 heeft dit geleid tot een officieel Topolis voorstel aan de gemeente Breda c.q. de Stichting Breda 750.

[Download het voorstel als 2.9mb PDF]


Mei / juni 2000
In mei / juni 2000 is dit voorstel door de Stichting Breda 750 overgenomen en is mede in overleg met de gemeente Breda gezocht naar draagvlak binnen de stad.


Februari 2001
In februari 2001 heeft op initiatief van de Stichting Breda 750 gedurende een weekend een brainstorm sessie plaatsgevonden met 16 architecten waarin het Topolis zijn vorm heeft gekregen.
Juni / juli 2001
In juni / juli 2001 is het Topolis idee door een aantal betrokken Bredase ondernemers geadopteerd en is er een concreet Plan van Aanpak gemaakt. Op basis daarvan zijn de plannen verder uitgewerkt.


6 november 2001
Op 6 november 2001 zijn de plannen gepresenteerd aan select gezelschap van overwegend Bredase bouw- en daaraan gerelateerde bedrijven in de Nieuwe Veste in Breda. De op deze site opgenomen video was een belangrijk onderdeel van deze presentatie. Deze bijeenkomst, die gegoten was in een veiling van de diverse bouwonderdelen van Topolis, was een overweldigend succes en het Topolis project was definitief geboren. Ook na deze bijeenkomst melde bedrijven zich spontaan aan om mee te mogen bouwen aan Topolis.


15 november 2001
Op 15 november 2001 is de Stichting Bouw Topolis opgericht ten behoeve van de realisatie en demontage van Topolis, met een viermansbestuur bestaande uit Jan van den Heuvel (voorzitter), Paul van Heteren (sponsorgroep), Jan Hoppen (PR en communicatiegroep) en Michiel Stevens (Bouwgroep).

Het idee
films: © P&P Regisseurs
Topolis® is een geregistreerde merknaam van de Stichting Topolis® te Breda.