Home Over Topolis Acties Beeld Archief Kunstkamer Organisatie Contact
over TOPOLIS: inleiding | historie, het onstaan | historie, de realisatie | de toekomst
Historie
De realisatie28 januari 2002
Op 28 januari 2002 is de bouw van Topolis gestart, binnen drie maanden moest het Topolis, in een samenwerking met 160 meewerkende bedrijven, gereed zijn.


Februari 2002
In februari 2002 werd bezwaar aangetekend tegen de (tijdelijke) bouw- en verplantvergunning van vier bomen. Dit leidde tot een procedure bij de Bestuursrechter op 1 februari 2002. Het al dan niet doorgaan van Topolis stond alsnog onder zware druk. De Bestuursrechter besloot dat de bouw van Topolis kon doorgaan. [Download de pleitnota als 1.4mb PDF]


1 maart 2002
Op 1 maart 2002 werd het hoogste punt bereikt.
19 maart 2002
Op 19 maart 2002 wordt het hoogste punt feestelijk gevierd. [Download de speech als 120kb PDF]
20 maart 2002
Op 20 maart 2002 lijkt Topolis alsnog op losse schroeven te komen staan. De FNV kiest Topolis, als tijdkritisch en spraakmakend project, als startpunt voor haar stakingsacties om druk te zetten op de alsdan lopende bouw CAO onderhandelingen. Echter de loyaliteit en solidariteit onder de meewerkende bouwvakkers bleek dermate groot dat Topolis gewoon werd doorgebouwd.


28 april 2002
Op planning vindt alsnog op 28 april 2002 de feestelijke opening plaats
[Download openingsgedicht als 50kb PDF]
30 april 2002
Op 30 april 2002 is de feitelijke opening en starten alle Topolisactiviteiten.


28 augustus 2002
Op 28 augustus 2002 is er een feestelijke foundersdag in Topolis, alle partijen die hebben meegebouwd aan Topolis zijn uitgenodigd. [Download de speech als 750kb PDF]


15 september 2002
Op 15 september 2002 sluit Topolis, met een spetterend eindfeest, haar deuren en met weemoed wordt Topolis gedemonteerd [Download slotgedicht als 50kb PDF]
7 november 2002
Op 11 november 2002 wordt het Topolis formeel afgesloten met de founders in het Breda's Museum en is het Valkenbergpark c.q. de Topolis lokatie weer in haar oorspronkelijke staat. [Download speech als 750kb PDF]


19 december 2002
Op 19 december 2002 de Boomplantdag, daarmee wordt de oorspronkelijke belofte ingelost om op de plaats van de vier verplante bomen voor Topolis vier nieuwe bomen (rode beuken) aan te planten [Download speech als 390 PDF]

Het Topolis kent tijdens haar bestaan vele hoogtepunten, teveel om in deze site te noemen maar op Internet wordt op diverse andere plaatsen daarvan melding gemaakt.

The making of...
films: © P&P Regisseurs
Topolis® is een geregistreerde merknaam van de Stichting Topolis® te Breda.