Home Over Topolis Acties Beeld Archief Kunstkamer Organisatie Contact
over TOPOLIS: inleiding | historie, het onstaan | historie, de realisatie | de toekomst
De toekomst

Topolis blijft levend en nieuwe initiatieven zijn inmiddels geboren, zoals de nieuwe Stadsgalerij in gebouw F én in 2006 een nieuwe verrassende studiereis. Vanaf 4 november 2005 zullen tal van culturele activiteiten, binnen de Topolisgedachte, plaatsvinden in de 'Stadsgalerij'.

Een vervolg op de Kunstkamer van Topolis die toen en nu geprogrammeerd wordt door de Stichting Tranzforma. Een zeer geslaagd initiatief om vanuit de Stichting Topolis te adopteren.

lees meer...

Topolis, met als ondertitel spiegel van de Stad, was een tijdelijke toren van 70 m in het Valkenbergpark te Breda. Topolis is inmiddels verdwenen maar heeft een blijvende indruk achtergelaten en vormt nog steeds onderwerp van diverse bespiegelingen in de stad.De Stichting Bouw Topolis heeft haar belangrijkste doelstelling bereikt: de realisatie en demontage van Topolis. Topolis was een succes.Een succes dat mede gestoeld was op een unieke samenwerking van een overwegend lokaal en betrokken netwerk. Het zou jammer zijn om deze samenwerking, het lokaal betrokken netwerk en de positieve impulsen die hiervan voor de stad Breda kunnen uitgaan, verloren te laten gaan.

Daarnaast blijkt de naam Topolis binnen maatschappelijk en cultureel Breda een bredere betekenis te hebben gekregen.

meer over de tegellegging...

Om die reden is besloten de Stichting niet op te heffen. Per 8 april 2004 is deze daarom omgedoopt tot Stichting Topolis, met als nieuwe doelomschrijving het levend houden van de Topolis gedachte. Een bewust wat brede doelomschrijving die past bij het veelzijdige karakter dat Topolis in zich had. Vanuit deze gedachte worden nieuwe initiatieven ondersteund en geïnitieerd. Enige initiatieven:
  • Ter continuatie van het netwerk is de oprichting van de 'Bouw'sociëteit geïnitieerd. Dit initiatief is opgepakt en ingevuld door een aantal mensen onder leiding van Ad van der Heijden en ondergebracht in een nieuwe Stichting. De geboorte van de nieuwe Bouwsociëteit Via Latus heeft plaatsgevonden op 14 mei 2004 tijdens de Topolisreis in het Topolis restaurant in Dublin. Daarbij is door de Stichting Topolis ten behoeve van de opstart van Via Latus een eerste donatie van € 1.000,- gedaan.    De eerste succesvolle bijeenkomst van Via Latus vond plaats op 21 juni 2004 waarbij het Bestuur van de Stichting Topolis is benoemd tot erelid.

    De Bouwsociëteit Via Latus opereert volledig zelfstandig en los van de Stichting Topolis. Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar de website www.vialatus.nl  • De organisatie van een reis naar Topolis.
    Een studiereis naar het enige Topolis dat deze wereld (nog) kent, namelijk in Dublin, Ierland. De reis heeft plaatsgevonden van donderdag 13 mei 2004 tot en met zaterdag 15 mei 2004.  • Het in stand houden van deze Internetsite als naslagwerk en communicatiemiddel.

  • Het aanbieden van een Topolis gedenktegel aan de stad Breda op de plaats waar eens Topolis stond. Tijdens de Topolisreis is deze tegel op 14 mei 2004 door Wethouder A. Adank onthuld en op 21 juni 2004 door Burgemeester C.G.J. Rutten op zijn definitieve plaats in het Valkenbergpark gelegd en gedoopt.
films: © P&P Regisseurs
Topolis® is een geregistreerde merknaam van de Stichting Topolis® te Breda.