Home Over Topolis Acties Beeld Archief Kunstkamer Organisatie Contact
Acties: Stadsgalerij | Gedenktegel in Valkenberg | TOPOLIS-reis naar Dublin | Verkoop DVD/Video
OPENING STADSGALERIJ | 10 NOVEMBER 2005


Bekijk hier de foto's van de opening

"Beste Topolis vrienden en vrienden/vriendinnen van de Topolisvrienden, van harte welkom. Onze nieuwe burgemeester, met nieuw ook in de context van Topolis, maakt snel vrienden en wij zijn verheugd dat hij het Topolisgevoel wil ervaren. Een speciaal woord van welkom aan de heer Van der Velden.

Omstreeks deze tijd (7 november) drie jaar geleden hadden we onze min of meer begrafenis- ceremonie van Topolis in het Bredaas Museum met een aansluitende discussie over de toekomst van Topolis.

Conclusie was Topolis moet blijven leven. Om die reden is de Stichting Bouw Topolis per 8 april 2004 omgedoopt in de Stichting Topolis, met als nieuwe doelomschrijving het levend houden van de Topolisgedachte. Een bewust wat brede omschrijving want aan een grote kapstok kun je nu eenmaal veel jassen hangen. En juist ook in deze veelzijdigheid kenmerkte zich Topolis. Een aantal initiatieven zijn reeds ingevuld waaronder:

 • de initiatie van de Bouwsociëteit Via Latus;
 • de reis naar het laatste Topolis in deze wereld, in Dublin Ierland;
 • de wedergeboorte van de Internetsite www.Topolis.nl als naslagwerk en communicatiemiddel;
 • en de tegel in het Valkenbergpark als blijvende herinnering aan waar eens Topolis stond.


 • Van markant bovengronds is Topolis ondergronds gegaan om af en toe de kop boven het maaiveld uit te steken om leuke initiatieven in de Stad en binnen de Topolisgedachte te ondersteunen.

  De kracht van Topolis zit in het gevoel dat het heeft opgeroepen en het succes dat het heeft gehad. Maar ook in het tijdelijke karakter. Een gevoel dat nog leeft, getuige de enthousiaste reacties op onze recente founderbrief en het feit dat zich in twee weken meer dan 60 founders hebben aangemeld. En bij dit gevoel past de StadsGalerij. Waarom? Omdat er eigenlijk een veelvoud aan Topolis kenmerken inzitten. Dóór het relatief kleinschalige, de lokatie midden in het centrum van de stad en het laagdrempelige karakter. Dóór de functie als een soort vervolg op de Kunstkamer van Topolis die toen en nu wordt geprogrammeerd door de Stichting Tranzforma. De Stichting Tranzforma en in haar de persoon van Lilian Joosen, willen wij graag complimenteren want het ontstaan van de StadsGalerij is er mede dankzij haar inspanningen en volhardendheid.

     

  Dóór het tijdelijke waardoor Topolis kan blijven prikkelen zonder het risico een geïnstitutionaliseerd concept te worden. Dóór de beeldmerk- en beelddragersfunctie als cultureel uithangbord in het centrum. De beelddragersfunctie zullen we zo direct nader ervaren, het publiek kan straks interactief met De StadsGalerij communiceren en er kan beeld- en videokunst worden getoond. Dóór wederom de medewerking en de visie van de gemeente Breda vanwege het tijdelijk ter beschikking stellen van het gebouw totdat andere ontwikkelingen zich op deze lokatie aandienen.

  En niet in de laatste plaats wederom dóór het enthousiasme en draagvlak van onze founders. De Stadsgalerij is reeds op 4 november (2005) van start gegaan met de opening van KUS, dat staat voor Kunst Uit de Stad. Met de tijdelijke projectnaam Het Bomhuis is gebouw F één van de lokaties waarin het festival van beeldende kunsten in en uit Breda plaatsvindt. Dit festival loopt nog tot 8 januari 2006.

  Daarnaast zullen een aantal van u vanavond aanwezig bij een andere activiteit in de Stadsgalerij die nog loopt tot 12 november (2005). Een exclusieve voorstelling voor Topolis genodigden, de premiŹre van de kortfilm Het Terras en de unieke voorstelling Haverdromen van het Loodz theater.

  Als Stichting Topolis hebben wij de faciliterende rol ten aanzien van het gebouw op ons genomen, voor de programmering wensen wij de Stichting Tranzforma veel succes. Ik maak u nog graag deelgenoot van enige voorbereidingsperikelen. Zoals u kunt zien is er in het gebouw behoorlijk wat extra glas geplaatst. Wat bleek wij hadden geen 'glas'founder. In het oorspronkelijke Topolis kwam namelijk geen glas voor. Van Overveld bleek echter graag bereid die rol alsnog op zich te nemen. Wel met nog enige stress want dinsdag bleken enige hardglazen panelen gesneuveld.

  Een medewerker van Van Overveld wist dit enigszins te relativeren door te vertellen over hun bedrijfsuitstapje naar Amsterdam. Een bezoek aan de Wallen mocht daarbij niet ontbreken. Één van zijn collega's klopte daarbij op het glas en vroeg wat kost het. Na het antwoord van van € 25,00 kwam zijn reactie: dat is ook niet duur voor dubbel glas. Ik nodig u en met name Burgemeester Van der Velden, namens het Bestuur van de Stichting Topolis, graag uit voor de officiële openingshandeling.

  Daarna is het woord aan onze Burgemeester."


  Jan G.H.R. van den Heuvel
  Voorzitter Stichting Topolis

  films: © P&P Regisseurs
  Topolis® is een geregistreerde merknaam van de Stichting Topolis® te Breda.